Subscribe For Free Updates!

We'll not spam mate! We promise.

fonksiyon etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
fonksiyon etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

4 Mart 2015 Çarşamba

C Dili - Ders 20 - Getch Fonksiyonu
Bu fonksiyon conio.h kütüphanesinde bulunur. Kullanıcıdan bir karakter almamıza yarar fakat kararkteri ekrana yazmaz. Kullanımı aşağıda#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int main(){
printf("Bir karakter girin:");
char karakter=getch();
printf("Girdiğiniz Karakter %c",karakter);
return 0;
}Yukarıdaki programı anlamak için şu programı yapmanızı öneririm. Kullanıcılardan sürekli bir karakter alan ve bu karakterlerin ascii kodlarını ekrana yazdıran bir program olsun fakat bu program '0' karakteri girildiğinde sona ersin. Bu programın kodunu örnek 06 da bulabilirsiniz.

C Dili - Ders 22 - Fonksiyonlar
Fonksiyonlar programlama da önemli bir konudur. Büyük programlar yazarken programı fonksiyonlara ayırırız daha sonra bunların herbirini ana fonksiyonumuzda birleştiririz. Örnek fonksiyon tanımlaması aşağıda gösterildiği gibidir.
#include "stdio.h"
int toplama(int x,int y){
int toplam=x+y;
return sonuc;
}

int main(){
int islem=toplama(3,6);
printf("%d",islem);
return 0;
}
Yukarıdaki kodu açıklamak gerekirse fonksiyon bir toplama fonksiyonu iki parametre alıyor. ve daha sonra bunları toplamyıp ana fonksiyonu geri döndürüyor. Bizim programımızda gönderdiğimiz parametreler 3 ve 6 bunlar sırasıyla x ve y yerel değişkenlerine aktarılıyor. daha sonra bu değişkenler toplanıyor ve toplam değişkenine aktarılıyor ve toplam değişkeni fonksiyonun sonunda geri döndürülüyor(return). Bundan sonra işlemler ana(main) fonksiyonunda devam ediyor. Fonksiyondan dönen değer islem değişkenine aktarılıyor ve islem değişkeni ekrana yazılıyor. Program son buluyor.
Arkadaşlar fonksiyonu tanımlarken başındaki int ibaresine dikkat edin. Bunu koymamızın sebebi fonksiyondan dönen değerin integer türünden olması. Eğere float türünden olsaydı float koyacaktık. Prki fonksiyon bir değer döndürmeseydi. O zaman ne koyacaktık. Aşağıda bunun örneği verilmiş.Ayrıca hiç parametre almayan fonksiyonada bir örnek.
#include "stdio.h"
void toplama(){
int toplam=3+6;
printf("%d",toplam);
}

int main(){
toplama();
return 0;
}
Yukarıdaki kodda fonksiyonun ana fonksiyonda kullanılışına da dikkat edin. Şimdi siz birşeyler yapın gelen bir parametreye göre 4 işlemden birini yapan ve geri değer döndürmeyen bir fonksiyon yazın ve kullanın.

C Dili - Örnek 07Tek parametre alan ve parametreye göre 4 işlemden herhangi birini yapan program.
#include "stdio.h"

void fonksiyon(int x);

int main(){
//toplama
fonksiyon(1);
//çıkarma
fonksiyon(2);
//çarpma
fonksiyon(3);
//bölme
fonksiyon(4);
}

void fonksiyon(int x){
switch(x){
case 1:
printf("%d",3+6);
break;
case 2:
printf("%d",3-6);
break;
case 3:
printf("%d",3*6);
break;
case 4:
printf("%d",3/6);
break;
}

}
Fonksiyon tanımalaması yukarıdaki gibide yapılabilir. Önemli olan o fonksiyonu kullanacağımız fonksiyondan önce (bu genellikle ana fonksiyon olur) ne girdiğini ve ne çıktığını tanımlamaktır.

C Dili - Örnek 07 - Recursif Fonksiyon ÖrneğiAşağıdaki kod decimal(onluk) tabandaki sayıyı ikilik tabandaki sayıya dönüştürür.
#include "stdio.h"

void fonk(int sayi){
if(sayi==1 || sayi==0){
printf("%d",sayi);
}else {
fonk(sayi/2);
printf("%d",sayi%2);
}
}

int main(int argc, char **argv)
{
fonk(9);
return 0;
}

C Dili - Örnek 08 - Faktoriyel (Rekürsif)Faktoriyel alan rekürsif bir fonksiyon.
#include "stdio.h"
int faktoriyel(int x);
int main(){
int deger=1;
int sonuc=faktoriyel(deger);
printf("Sonuc=%d",sonuc);
return 0;
}
int faktoriyel(int x){
int birim;
if(x>0){
birim=faktoriyel(x-1);
return x*birim;
}else{
return 1;
}

}

Haberci

Destek3

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...