Subscribe For Free Updates!

We'll not spam mate! We promise.

c program geliştirmek etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
c program geliştirmek etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

4 Mart 2015 Çarşamba

C Dili - Ders 27 - Stringler
Stringler çok boyutlu char dizileridir. örneğin aşağıda.
char kelime[10]="merhaba";
Bu tek boyutlu bir dizi bunda sadece bir kelime yada bir satır bilgi tutabiliriz. peki çok satırlı bir yazımız var ise onu çok boyutlu char dizisinde tutmalıyız.
char metin[5][10]={
"csharp","assembly","fortran","pascal","java"
};
printf("ilk dilimiz %s",metin[0]);

C Dili - Ders 31 - Structure (Yapılar) & PointerlarŞimdi bir structure oluşturalım ve bu structureın üyelerini 5 elemanlı bir dizi olsun daha sonra bu dizinin elemanlarını pointer kullanarak kullanıcıdan alalım.

#include "stdio.h"
struct yapi_turu{ int yas;};
struct yapi_turu insanlar[5];
int main(){
struct yapi_turu* pointer;
pointer=insanlar; int i=0;
for(i=0;i<5;i++) {
printf("gir:");
scanf("%d",pointer->yas);
printf("%d degerini girdin!\n",(*pointer).yas);
pointer++;
}
return 0;
}

Yukarıda pointerı tanımlarken türüne dikkat edin. elemanları kullanıcıdan alma işlemini bir fonksiyonla yapabilirsiniz.

Haberci

Destek3

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...